Polityka prywatności

 1. SERVCOMP Dariusz Maroń (dalej SERVCOMP) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności *.eset-antywirus.pl, *.servcomp.net.pl *.dobrybackup.pl, *.barracuda-networks.eu oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego SERVCOMP: www.sklep.eset-antywirus.pl
   
 2. Administratorem jest SERVCOMP z siedzibą we Wrocławiu 52-315, ul. Kobierzycka 10, REGON 008173852, NIP 6340126068.
   
 3. SERVCOMP przetwarza dane wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku oraz sprawozdawczości finansowej.
   
 4. SERVCOMP nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. SERVCOMP przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
   
 5. Przesłane przez Państwa maile nie są archiwizowane. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
   
 6. Podane przez użytkownika dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku i sprawozdawczości finansowej wyłącznie przez SERVCOMP.
   
 7. Na stronach internetowych SERVCOMP udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. SERVCOMP nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
   
 8. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym, SERVCOMP nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy obsługującej płatności, która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
   
 9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez SERVCOMP należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
   
 10. Serwisy SERVCOMP wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt servcomp@servcomp.net.pl

 

Płatności