Polityka prywatności

 1. SERVCOMP Dariusz Maroń (dalej SERVCOMP) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności *.eset-antywirus.pl, *.servcomp.net.pl *.dobrybackup.pl, *.barracuda-networks.eu oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego SERVCOMP: www.sklep.eset-antywirus.pl
   
 2. Administratorem jest SERVCOMP z siedzibą we Wrocławiu 52-315, ul. Kobierzycka 10, REGON 008173852, NIP 6340126068.
   
 3. SERVCOMP przetwarza dane wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku oraz sprawozdawczości finansowej.
   
 4. SERVCOMP nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. SERVCOMP przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
   
 5. Przesłane przez Państwa maile nie są archiwizowane. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
   
 6. Podane przez użytkownika dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku i sprawozdawczości finansowej wyłącznie przez SERVCOMP.
   
 7. Na stronach internetowych SERVCOMP udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. SERVCOMP nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
   
 8. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym, SERVCOMP nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy obsługującej płatności, która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
   
 9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez SERVCOMP należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
   
 10. Serwisy SERVCOMP wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies ważna od 25 maja 2018 r.

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma SERVCOMP Dariusz Maroń

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma SERVCOMP Dariusz Maroń (dalej „SERVCOMP”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

SERVCOMP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach servcomp.pl, eset-antywirus.pl, szyfrowanie-danych.pl, servcomp.net.pl, stormshield-utm.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SERVCOMP Dariusz Maroń z siedzibą we Wrocławiu (52-315), ul. Kobierzycka 10, numer NIP 575-175-34-93, numer REGON: 240595007.

Inspektor ochrony danych osobowych

SERVCOMP, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

 • Dariusz Maroń
 • Telefon: 71 371 85 98
 • E-mail: iod@servcomp.pl

SERVCOMP przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

SERVCOMP zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • organizacji wydarzeń i szkoleń,
 • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłki newsletterów.

Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z SERVCOMP (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

SERVCOMP informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Udostępnianie danych

Zgromadzone dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się w portfolio SERVCOMP, na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO:

 • Barracuda (USA),
 • DESlock (UK),
 • ESET (Słowacja),
 • Microsoft (USA),
 • Proget (Polska),
 • Safetica (Czechy),
 • Stormshield (Francja),
 • StorageCraft (USA),
 • WinMagic (Kanada).

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami SERVCOMP. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SERVCOMP

Dane o charakterze nieosobowym

SERVCOMPjest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn SERVCOMP, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do SERVCOMPzawierają odnośniki do innych stron WWW. SERVCOMP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do SERVCOMP .

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Płatności